Dr. Murad Ardaç

Üye

M. Özgen Özkan

Üye

Yönetim Kurulu Üyelikleri – Firmalar  Devam Ediyor – Franke Greece – YK Üyesi Devam Ediyor – Franke Romania – YK Başkanı Devam Ediyor – Franke France – YK Üyesi Devam Ediyor – Franke Spain – YK Üyesi Devam Ediyor – Franke Italy – YK Başkanı Devam Ediyor – Franke Egypt – YK Başkanı

Ümit Hergüner

Üye

Yönetim Kurulu Üyelikleri – Firmalar Hergüner Avukatlık Bürosu Ortağı Yönetici Ortak Yönetim Kurulu Üyelikleri – Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Prensipleri Çalışma Grubu nezdinde Amerikan Barolar Birliği (ABA) temsilciliği; Hukuk Bürosu Yönetimi Komitesi Başkan Yardımcısı; ABA Uluslararası İş Ortağı Uluslararası Hukuk Enstitüsü (ILI) Washington, D.C. YK…