Z Kuşağının Organizasyonlara Getirdiği Değişimler

Kuşaklar arası farklılıklar, hatta çatışmalar her zaman iş dünyasının gündemini meşgul etmiş, zaman içinde çeşitli çözümler yaratılmıştır. Son yıllarda gündeme oturan Z kuşağının etkileri bundan farklı mı? Teknolojik dönüşümün hızlandığı, dünya çapında sürdürülebilirliğin sorgulandığı günümüzde iş dünyasının yükselen Z kuşağına yaklaşımı nasıl olmalı? Tüm paydaşlar (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, STK’lar vs) açısından ele alındığında Z Kuşağına…

Sürdürülebilirlik Stratejisinde Bilgi Teknolojilerinin Yeri

Yayını aşağıdali linkten izleyebilirsiniz: Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak’ın moderatörlüğünde düzenlediğimiz webinarımızda Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri (BT) alanında en büyük altyapısına sahip şirketlerinden İş Bankası’nın Genel Müdürü Hakan Aran ve Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan ile BT’nin donanım ve yazılım anlamında işletmelerin sürdürülebilirlik çabaları üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini nasıl…

ESG Oversight: The Board’s Role

Like Enterprise Risk Management (ERM), Sustainability needs to be embedded within the corporate DNA. While Regulators actively involved, investors are beginning to score and value corporates differently. Both requiring stakeholder priorities to be routinely updated, develop ESG methodologies, establish performance monitoring systems, able to radically change disclosures formats. This radical change needs active Board Director…

Şirketlerde “Gölge Yönetim Kurulları

Iş dünyasında, 20.yüzyılın sonlarından başlayarak “yakın dönem” finansal performansı ağırlıklı başarı ölçütü olarak alan bir yaklaşım hakim olmuştur. Ancak özellikle iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve bunun sonucu piyasalarda oluşan karşılıklı bağımlılıklar ve konsolidasyon süreçleri, “paydaşlık” ve “sürdürülebilirlik” konularının öne çıktığı yeni bir dünyanın şekillenmesinin önünü açmıştır. Bu dünyada geleceğin ne getireceğini beklemek yerine geleceği…

Yeni Küresel Rekabet Şartlarında Yönetim Kurullarına Düşecek Roller

Covid 19 krizi hepimizi yerinde salladı. En “hazır” ve ileri görüşlü, pro-aktif olduğunu sanan yönetici ve liderleri dahi ve tüm kurumları temelden sarstı. Harvard Business School ‘un krizin hemen başında tüm dünyadan 3000 şirket sahibi ya da yönetici / lider mezunu ile yaptığı sorgulamada hemen tamamı tereddütsüz kendilerinin ve şirketlerin böyle bir şeyi düşünemediklerini, dolayısıyla…

Covid-19 Çağında Dijital Dünya: Şirketler İçin Hayatta Kalma Önerileri

Son yıllarda “Dijital Dünya/Dijitalleşme” kavramlarını çok sık dinledik ama şirketlerin yönetim kurullarında bu konuyu gerçekten anlayıp, konuya yeterli önemi verdik mi? Bugün küresel olarak ekonomik, sosyal ve siyasal olarak yaşamın tüm alanlarını etkileyen “Covid-19 sonrası” dünyanın “COVİD-19’dan arınmış” bir dünya olmayacağını da görüyoruz. Bundan dolayı, sürecin pandemi aşaması geride kalırken, yaşamın yeni bir normalde şekilleneceğini…